Šta je to ćilibar?


il fullxfull.220107941 300x258 Šta je to ćilibar?

[wpg1-medium]

Ćilibаr je fosilizovаna smolа drveta, kojа je cenjenа zbog svoje boje i prirodnih orgаnskih lepotа od dobа neolitа. Ćilibаr se koristi kаo sаstojаk pаrfemа, kаo sredstvo lečenjа u nаrodnoj medicini, i kаo nаkit.

Postoji pet klаsа ćilibаrа, definisаnа je nа osnovu njihovih hemijskih sаstojаkа. Zаto što nаstаje kаo mekа, lepljivа smolа drvetа, ćilibar ponekаd sаdrži životinjskog i biljnog mаterijаlа kаo i inkluzijа.

Ćilibar i njegova lekovita svojstva?

Glavni aktivni i lekoviti sastojak ćilibara je sukcinatna kiselina
Baltički ćilibar ima najveći procenat sukcinatne kiseline u sebi (3-8%)
Pozitivno dejstvo sukcinatne kiseline je dokazano od strane dobitnika Nobelove nagrade – Dr. Robert Koch
Univerzitet u Hamburgu (Nemačka) je potvrdio pozitivno dejstvo sukcinatne kiseline na ćelijski metabolizam
Dr. Veniamin Khazanov: Kod starijih osoba sukcinatna kiselina je neophodna za obnavljanje energetskog balansa na ćelijskom nivou i pomaže u obnavljanju mladalačke energije
Korišćenje sukcinatne kiseline je odobreno od strane američke FDA (Food and Drug administration)
Prof. Maria Kondrashova : Sukcinatna kiselina usporava starenje organizma,
Ćilibar smanjuje upale i ubrzava zarastanje rana, smanjuje krvni pritisak i bol u grudima

Prirodni ćilibar, tehnički nije dragi kamen ili mineral, to je fosilna smola sa preistorijskih drveća koja su rasla pre 50 miliona godina, pre svega u Skandinaviji i oko Baltičkog mora. Generalno je prihvaćeno da je ćilibar iz baltičkog regiona najfiniji na svetu.

800px Baltic Amber necklace with insects inclusions  300x148 Šta je to ćilibar?Opštim imenom ćilibar obuhvaćeno je više vrsta fosilizovane biljne smole, u čiji hemijski sastav ulaze ugljenik, vodonik i kiseonik (u obliku ćilibarske ili sucinitske kiseline – C12H40O4), kao i mali procenat sumpora.
Najpoznatiji je baltički ćilibar, koji sadrži najveći procenat ćilibarske kiseline (3 – 8%). On je upotrebljavan još od bronzanog doba. U prirodnom stanju, ova vrsta ćilibara se i danas nalazi u priobalnom području Baltičkog mora, naročito na njegovim jugoistočnim obalama, duž tzv. „ćilibarske obale“ u istočnoj Pruskoj, u području današnjeg Kalinjingrada (ranije Kenigsberge), u Rusiji (1). Osim na baltičkim obalama Rusije i Poljske, ćilibar se može naći i u Dominikanskoj Republici, na Siciliji, u Rumuniji, u Burmi, u Severnoj Americi i u Meksiku.

Aktivna supstanca baltičkog ćilibara je sukcinatna kiselina, koja je analizirana od strane Robert Koch (1886) – dobitnika Nobelove nagrade i pionira moderne bakteriologije. Koch je potvrdio pozitivan uticaj ćilibara i otkrio da ne postoji rizik od prekomernog uticaja sukcinatne kiseline na ljudski organizam.

Prirodni ćilibar ima elektrostatička svojstva koja su vekovima, a i danas, korišćena u lekovite svrhe. Neobična moć ćilibara da proizvodi negativne jone koji utiču na smanjenje bola, aktiviraju lekovite procese i obezbedjuju zaštitu od štetnih radijacija. Ćilibarska kiselina absorbuje negativnu energiju.

Baltički ćilibar je jedan od najstarijih i najcenjenijih vrsta ćilibara širom sveta. Naše ogrlice za bebe obezbedjuju kvalitet i originalnost ćilibara.

Stara Germanska plemena, kao što su Goti i drugi Nordijski narodi, Kelti, Romani, Grci, Arapi, Kinezi i drugi narodi, cenili su ćilibar zbog njegove lepote, zaštitnih i lekovitih svojstava. Ćilibar su zvali Elektra ili severno zlato zbog svoje zlatne boje. Trgovina ćilibarom je cvetala u starom svetu.Ćilibar se koristio kao simbol moći, komandovanja i autoriteta. Nositi ćilibar, bilo u komadu ili kao ogrlica, donosi pobedu uprkos konkurenciji i protivnicima.

bottom