Šta je to ćilibar?

/Šta je to ćilibar?
Šta je to ćilibar? 2017-02-16T13:56:30+00:00

Ćilibаr je fosilizovаna smolа drveta, kojа je cenjenа zbog svoje boje i prirodnih orgаnskih lepotа od dobа neolitа. Ćilibаr se koristi kаo sаstojаk pаrfemа, kаo sredstvo lečenjа u nаrodnoj medicini, i kаo nаkit.

Postoji pet klаsа ćilibаrа, definisаnа je nа osnovu njihovih hemijskih sаstojаkа. Zаto što nаstаje kаo mekа, lepljivа smolа drvetа, ćilibar ponekаd sаdrži životinjskog i biljnog mаterijаlа kаo i inkluzijа.

Ćilibar i njegova lekovita svojstva?

Glavni aktivni i lekoviti sastojak ćilibara je sukcinatna kiselina
Baltički ćilibar ima najveći procenat sukcinatne kiseline u sebi (3-8%)
Pozitivno dejstvo sukcinatne kiseline je dokazano od strane dobitnika Nobelove nagrade – Dr. Robert Koch
Univerzitet u Hamburgu (Nemačka) je potvrdio pozitivno dejstvo sukcinatne kiseline na ćelijski metabolizam
Dr. Veniamin Khazanov: Kod starijih osoba sukcinatna kiselina je neophodna za obnavljanje energetskog balansa na ćelijskom nivou i pomaže u obnavljanju mladalačke energije
Korišćenje sukcinatne kiseline je odobreno od strane američke FDA (Food and Drug administration)
Prof. Maria Kondrashova : Sukcinatna kiselina usporava starenje organizma,
Ćilibar smanjuje upale i ubrzava zarastanje rana, smanjuje krvni pritisak i bol u grudima

Prirodni ćilibar, tehnički nije dragi kamen ili mineral, to je fosilna smola sa preistorijskih drveća koja su rasla pre 50 miliona godina, pre svega u Skandinaviji i oko Baltičkog mora. Generalno je prihvaćeno da je ćilibar iz baltičkog regiona najfiniji na svetu.

Opštim imenom ćilibar obuhvaćeno je više vrsta fosilizovane biljne smole, u čiji hemijski sastav ulaze ugljenik, vodonik i kiseonik (u obliku ćilibarske ili sucinitske kiseline – C12H40O4), kao i mali procenat sumpora.
Najpoznatiji je baltički ćilibar, koji sadrži najveći procenat ćilibarske kiseline (3 – 8%). On je upotrebljavan još od bronzanog doba. U prirodnom stanju, ova vrsta ćilibara se i danas nalazi u priobalnom području Baltičkog mora, naročito na njegovim jugoistočnim obalama, duž tzv. „ćilibarske obale“ u istočnoj Pruskoj, u području današnjeg Kalinjingrada (ranije Kenigsberge), u Rusiji (1). Osim na baltičkim obalama Rusije i Poljske, ćilibar se može naći i u Dominikanskoj Republici, na Siciliji, u Rumuniji, u Burmi, u Severnoj Americi i u Meksiku.

Aktivna supstanca baltičkog ćilibara je sukcinatna kiselina, koja je analizirana od strane Robert Koch (1886) – dobitnika Nobelove nagrade i pionira moderne bakteriologije. Koch je potvrdio pozitivan uticaj ćilibara i otkrio da ne postoji rizik od prekomernog uticaja sukcinatne kiseline na ljudski organizam.

Prirodni ćilibar ima elektrostatička svojstva koja su vekovima, a i danas, korišćena u lekovite svrhe. Neobična moć ćilibara da proizvodi negativne jone koji utiču na smanjenje bola, aktiviraju lekovite procese i obezbedjuju zaštitu od štetnih radijacija. Ćilibarska kiselina absorbuje negativnu energiju.

Baltički ćilibar je jedan od najstarijih i najcenjenijih vrsta ćilibara širom sveta. Naše ogrlice za bebe obezbedjuju kvalitet i originalnost ćilibara.

Stara Germanska plemena, kao što su Goti i drugi Nordijski narodi, Kelti, Romani, Grci, Arapi, Kinezi i drugi narodi, cenili su ćilibar zbog njegove lepote, zaštitnih i lekovitih svojstava. Ćilibar su zvali Elektra ili severno zlato zbog svoje zlatne boje. Trgovina ćilibarom je cvetala u starom svetu.Ćilibar se koristio kao simbol moći, komandovanja i autoriteta. Nositi ćilibar, bilo u komadu ili kao ogrlica, donosi pobedu uprkos konkurenciji i protivnicima.